8.5″ x 32.5″

14.5″ Wheelbase

Free Ashes Griptape